SEO

Optimizimi i faqes, filtrimi dhe klasifikimi sipas kategorisë së caktuar, janë problemet kryesore në të cilat klietët kanë vështirësi

K'Osoft, me përvojën tashmë të gjatë, ka metoda dhe praktika të sigurta dhe të avancuara për realizim të suksesshëm, sigurt dhe profesional

Shërbimet tona të specializuara në SEO, janë të vetmet në tregun shqiptar të cilat garantojnë sukses dhe që ju sigurojnë renditje të lartë në Google, Bing, Yahoo etj. Renditja sa më e lartë në Google, natyrisht që ju mundëson sa më shumë klientë të ri dhe tjerë potencial.

Sipas statistikave të fundit (Nëntor 2011), trafiku më i madhë që krijohet janë Google dhe Facebook, ndërsa pas tyre rendited Yahoo. Me rreth 30% të trafikut furnizohet 17 portalet më të mëdha informative dhe ato janë të varura kryesisht nga Google ku rendidet si gjeneruesi i dytë i trafikut për 4 portale tjera të mëdha. Kurse Facebook ka arritur të gjeneron trafikun maksimal me rreth 8% për HUffington Post, që është pjesë e AOL News.

Faktorët kyç - Procesi analitik
- Studimi paraprak i faqes dhe përmbajtjes
- Analizimi i secilës fjalë kyçe veç e veç
- Krahasime me konkurrencën tuaj
- Shpejtësia e faqes dhe kompania e hostit
- Analiza ditore e rezultateve dhe suksese
Këto janë vetëm disa nga faktorët kyç të suksesit. Është një formulë e deshifruar e jona përmes së cilës garantojmë suksesin.

Metodologjia jonë Aplikimi i metodave dhe punës sonë për ju do të thotë më shumë vizitorë, më shumë konsumatorë, më shumë klientë specifik të profilit tuaj. K'OSOFT, si një kompani e specializuar në shërbimet e tilla, ka arritur të krijon një metodologji të veçantë të suksesit, të cilën e aplikon për të gjithë klientët anë e mbanë Globit. Tanimë, K'Osoft ka krijuar degë të reja të specilizuara në këtë shërbim të cilat shkojnë përtej tregut shqiptar.

Kompania simotër e këtij departamenti nextSEO.net ka siguruar me qindra klientë ndërkombëtarë të arrijnë suksesin e tyre që për vite nuk kanë arritur dot me kompani tjera.